Kontakt

Jovan Glišić

Karađorđeva 2 – 4, 11000 Beograd.

tel. +381 64 23 43 100

e-mail: bioflora@mts.rs, danuvije@gmail.com

Information in english: Jelena Glišić – tel.+381 64 9342 0401, jelenekalahari@yahoo.com

Vodič: Nastasija Sergejevna (francuski, engleski, španski, ruski)  +381 63 8018828

Direktor prodaje: Nenad Vučić +381 60 0381600

Menadžer: Vladim Radisavljević  +381 65 2033071